Visar alla 11 resultat

Catapult Challange

Catapult Challange

-Längdkast med katapult

 

Teambuilding i tävlingsform…

Catapult Challenge  är en teambuildingaktivitet  i tävlingsform. På vägen fram mot byggnationen av katapulten måste dock lagen inledningsvis klara av en flera teambuildinguppdrag.

 

…där man tävlar om materialet

Det vinnande laget av varje uppdrag får först välja kvalitet och omfattning av byggmaterial. Men oavsett hur lagen klarar av de inledande uppdragen kommer alla att kunna bygga tävlingsdugliga katapulter.

 

Strategi och samarbete

Uppdragen är lekfulla, utmanande och mycket varierande. Resultatet kommer vara beroende av planering, kommunikation och effektivt samarbete snarare än individuell skicklighet.

Aktiviteten passar en grupp som vill lära känna varandra lite bättre på ett lekfullt sätt, prova på teambuilding och samtidigt få in lite tävlingsnerv i utförandet.

 

Reflektion

Övningarna leds av en aktivitetsledare som studerar hur gruppen löser de utmaningar och problem som de ställs inför.

Övningarna kan därför varvas med kortare dialog och reflektion som ger värdefulla kunskaper om hur gruppen samarbetar och kommunicerar.

Aktiviteten avslutas med en prisceremoni där guldmedaljer delas ut till det lag som har varit bäst på att samarbeta. Alltså det lag som byggt den katapult som kastar längst.

 

Tid: 2 – 3 timmar              Antal: obegränsat

Utomhus/Inomhus          Hela året

 

Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi er.

Effektiva team med GDQ

Att skapa effektiva team – med hjälp av GDQ

Vill ni skapa ett effektivare team?
Vill ni veta vad teamet behöver jobba med för att detta ska bli möjligt?
Genomför då en GDQ (Group Development Questionnaire)

 

Effektivt och unikt

GDQ är en effektiv och unik metod för att utveckla och effektivisera arbetet i en grupp. GDQ ett enkätbaserat verktyg där man med mycket stor sannolikhet bestämmer vilken fas en grupp befinner sig i och vilka karakteristika som i nuläget kännetecknar gruppen.

GDQ är unikt eftersom gruppens svar jämförs med en norm baserat på medelvärden utifrån ett stort antal svenska företag och organisationer.

 

Fyra olika faser

Den teori som GDQ bygger på heter på engelska The Integrative Model Group Development (IMGD). Teorin har validerats genom ett stort empiriskt underlag där forskare med Susan A. Wheelan i fronten bl.a. har studerat kommunikationsmönster i olika grupper. Enligt IMGD kan en grupp befinna sig i fyra olika faser:

1.Tillhörighet och trygghet

2.Opposition och konflikt

3.Tillit och struktur

4.Arbete och produktivitet

Målet för en grupp är fas 4) Arbete och produktivitet. I den fasen har gruppen övergått till att bli ett effektivt team. Dock är det bara 15 % av alla grupper som kommer till fas 4. Ofta beror det på att grupperna aldrig analyserar vilken fas de befinner sig och vilka teamspecifika egenskaper gruppen behöver jobba med för att kunna gå vidare. Med GDQ fastställer man 1) vilken fas gruppen befinner sig i och 2) vad gruppen behöver utveckla med fokus på bl.a. mål, kommunikation och feedback.

 

GDQ ger bevisad effekt

Fler och fler arbets- och ledningsgrupper använder sig av GDQ eftersom det ger mycket bättre förutsättningar för en grupp att utvecklas till ett effektivt team. Grupper som befinner sig i fas 3 eller 4 presterar helt enkelt bättre. Analyser har visat att grupper i fas 4 har nöjdare kunder i tjänstesektorn, producerar mera varor i tillverkningsindustrin, har fler överlevande patienter i intensivvården och har elever som presterar bättre på nationella prov.

 

Kontakta Aliva Äventyr – vi är certifierade för GDQ

Vill du veta mer om GDQ och den teori som analyserna baseras på? Kontakta då Aliva Äventyr för mer information och ett inledande samtal om vad som kan vara ett lämpligt upplägg för er.

Aliva Äventyr har många års erfarenhet av grupputveckling och är certifierade för GDQ.

Kontakta Aliva Äventyr för mer information och bokning.

Aliva Äventyr

Föreläsning – Feedback, nyckeln till effektiv kommunikation

Feedback – Nyckeln till effektiv kommunikation

En föreläsning om vikten av återkoppling

Feedback är en viktig komponent för ett team som vill utvecklas och bli effektivare. Här får ni lära er mer om feedback och effektiv kommunikation. Föreläsningen varvas med roliga praktiska övningar.

 

Feedback är en av nycklarna

En av nyckelfaktorerna för att få en grupp att utvecklas till ett fungerande team är återkoppling – eller feedback som de flesta uttrycker det numera.

Med kontinuerlig feedback blir kommunikationen i gruppen effektivare. Det blir betydligt lättare att förstå varandra och utveckla samarbetet i gruppen. Utan feedback kan det ta lång tid att få ett fungerande team.

 

Föreläsningen ger svar på bl.a. följande frågeställningar:

 • Varför är feedback viktigt?
 • Vad menas med feedback?
 • Vad är feedbacktrappan?
 • Hur skall man ge feedback?
 • Hur ska man ta emot feedback?
 • Hur kan man jobba praktiskt med feedback?

Föreläsningen varvas med roliga praktiska övningar där ni får träna på att ge feedback.

 

Att kombinera med

Inled med föresläsningen ” Feedback – nyckeln till effektiv kommunikation” och avsluta med en teambuildingaktivitet.

 

Tid: 1,5-3 timmar

Antal deltagare: obegränsat

 

Bra teambuildingaktiviteter att kombinera med:

 • Teambuilding
 • Team Project Adventure
 • Mixed Team Adventure

 

Kontakta Aliva Äventyr för mer information och bokning.

Föreläsning – Från grupp till effektivt team

Från grupp till fungerande team

En föreläsning om samarbete och grupputveckling

Föreläsningen ger en grundläggande introduktion om samarbete och grupputveckling. Det ger alla grupper som har ambitionen att utvecklas till fungerande team bra kunskaper om gruppdynamik och samarbete.

 

Ökade kunskaper ökar förståelsen

När man jobbar med att utveckla grupper till fungerande team är det viktigt att alla förstår vilka faser en grupp går igenom och vad som kännetecknar framgångsrika team.

Det är också viktigt att alla inblandade förstår vilka mervärden som effektiva team tillför till t.ex. laget, arbetsplatsen eller projektgruppen. Ökade kunskaper ökar helt enkelt möjligheterna att utveckla både individerna och gruppen.

 

Viktiga frågeställningar – och viktiga svar

Föreläsningen ger svar på följande frågeställningar:

 • Varför ska man sträva mot effektiva team?
 • Vilka faser och utvecklingsstadier går en grupp igenom?
 • Vad kännetecknar effektiva team?
 • Hur kan man jobba för att utveckla en grupp?
 • Vad är teamroller för något och vad har det för betydelse?
 • Vilken roll spelar kommunikationen i gruppen?
 • Feedback och återkoppling

Föreläsningen innehåller också några roliga praktiska övningar där vi testar och tar tempen på gruppen utifrån några utvalda och viktiga parametrar.

 

Tid: 1,5-3 timmar

Antal deltagare: obegränsat

 

Aliva Äventyr rekommenderar: Inled med föreläsningen Från grupp till effektivt team och avsluta med aktiviteten Teambuilding. Det ger en bra kickstart med både teori och praktik.

 

Bra teambuildingaktiviteter att kombinera med:

 • Teambuilding
 • Team Project Adventure
 • Mixed Team Adventure

 

Kontakta Aliva Äventyr för mer information och bokning.

Lådbilsrally

Lådbilsrally

-Bygg smart och rejsa snabbt!

 

Fantasi och samarbete

Att skapa och bygga någonting tillsammans i ett lag är en aktivitet som  kräver både kreativitet, samarbete och tävlingsinstinkt. I den här aktiviteten bygger ni en lådbil som ni därefter skall tävla mot varandra med.

Fantasi och bra kommunikation är bra förutsättningar för att designa och bygga en lådbil som står pall för ett race när vinnarna i Formel L1 skall koras. Snabbast vinner…

Aliva Äventyr tilldelar lagen material, verktyg och en pärm med inspirerande exempel för att lagen, oberoende av förkunskaper, ska klara att bygga en fräsig och tävlingsduglig lådbil tillsammans.

 

Tävla i Formel L1 och Konstruktörs VM

Innan tävlingsracet startar är det dags att ställa ut lådbilarna där alla lag får bedöma övriga bilars komfort, säkerhet, hållbarhet, ekonomi och utseende. Bedömningen ligger till grund för vilket lag som vinner Konstruktörs VM.

Allt avslutas med en prisceremoni där vinnarna i Formel L1 får guldmedaljer, och där vinnande lag i Konstruktörs VM får en pokal. Missa inte detta!

 

Tid: 2 – 3 timmar              Antal: obegränsat

Utomhus                           Vår/sommar/höst

 

Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi er.

Mixed Team Adventure

Teambuilding i tävlingsform

För er som vill prova på teambuilding och samtidigt tävla lite. Teambuilding light.

 

Teambuilding, roliga tävlingar och tillit.

Mixed Outdoor Adventure är teambuilding i tävlingsform.  Här mixas teambuildingövningar med andra varianter av roliga och utmanande tävlingar tillsammans med tillitsövningar.

Aktiviteten passar en grupp som vill lära känna varandra lite bättre på ett lekfullt sätt, prova på teambuilding och samtidigt få in lite tävlingsnerv i utförandet.

Övningarna är lekfulla, utmanande och mycket varierande. Alla kan vara med.

 

Ökad insikt om hur samarbetet fungerar

Övningarna leds av en aktivitetsledare som övervakar hur gruppen löser de utmaningar och problem som de ställs inför. Om gruppen vill varvas dialog och reflektion vilket ger värdefulla kunskaper om hur gruppen samarbetar tillsammans.

 

Aktiviteten genomförs på följande sätt:

1)    Kort teoretisk introduktion om grupputveckling och teambuilding

2)    Praktiska teambuildingövningar och tävlingar

3)    Avslutning med kort reflektion och utvärdering

Sist hålls en prisceremoni där guldmedaljer utdelas till det lag som har varit bäst på att samarbeta.

 

Tid: 2 – 3 timmar            Gruppstorlek: obegränsat         Inomhus/utomhus

 

Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi er.

Talk and Walk

Talk and Walk

Klurig teambuilding med tävlingsnerv där kommunikationen inom teamen sker med walkie talkie

Problemlösning, samarbete…

Detta är en kul teambuildingaktivitet där man tränar samarbete, kommunikation och problemlösning på samma gång. Teamen tävlar mot varandra genom att lösa olika uppdrag som ställer höga krav på samarbete, problemlösning och god kommunikation.

…och kommunikation med walkie talkie

Varje team delas in två olika grupper som utrustas med varsin walkie talkie och en pärm med foton, kluriga uppdrag och en karta. Kartorna och uppdragen i pärmarna är sammankopplade på ett lurigt sätt och det gäller för grupperna i varje team att komma på hur.

Att lyssna på instruktioner och information är lika viktigt som att ge instruktioner.

Guida varandra

När det är gjort gäller det att med hjälp av walki talkie guida varandra till rätt platser för att kunna lösa uppdragen. Flest lösta uppdrag vinner! Samarbetsförmåga, kreativitet, kommunikation, planering och tävlingsinstinkt kommer att vara nyckelfaktorer för framgång.

Skräddarsydd aktivitet

Talk and walk skräddarsys på den plats som passar er, tex på en konferensanläggning, i en park eller gärna i stadsmiljö där det finns mycket roligt att söka upp.

Aktiviteten leds av en eller flera guider under hela arrangemanget. Aktiviteten avslutas med en prisutdelning där guldmedaljer delas ut till det vinnande laget.

 

Tid: ca 2 timmar       Antal: minst 8 personer

Utomhus                    Året runt

 

Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi er.

Tankar om grupputveckling

Utveckla gruppen och bli ett effektivt team

Tankar om teambuilding

Det finns bara fördelar med ett fungerande och effektivt team. Att utveckla samarbetet i gruppen kräver dock ett visst arbete.

Aliva Äventyr erbjuder många olika aktiviteter anpassat efter behov, syfte och målsättningar.

 

Ökade kunskaper ökar förståelsen

Vilken aktivitet och på vilket sätt ni vill jobba med att utveckla gruppen är beroende på vad ni har gjort tidigare, behov, syften och målsättningar.

Aliva Äventyr arrangerar därför olika typer av aktiviteter i syfte att utveckla grupper:

 • Föreläsningar som ger en bra introduktion om gruppdynamik och samarbete
 • Praktiska teambuildingaktiviteter som t.ex. Teambuilding och Team Project Adventure
 • Enkäter där man tar tempen på teamet för utvärdering av teamets bra och utvecklingsbara sidor
 • Workshops och seminarier där vi tillsammans t.ex. utvärderar enkäten och finner metoder för hur ni kontinuerligt ska förvalta det som fungerar bra och förbättra det som behöver utvecklas
 • Utvärdering av gruppens olika s.k. teamroller och färdigheter

 

Aliva Äventyr rekommenderar

Aktiviteterna kan arrangeras enskilt men också i kombination med en föreläsning beroende på vad ni vill och hur era ambitioner ser ut.

Ett exempel på en bra mix som vi rekommenderar är att inleda med en föreläsning och avsluta med en praktisk teambuildingaktivitet. Fyller ni dessutom på med en enkät och en workshop har ni lagd en bra grund för att utveckla gruppen till ett fungerande och effektivt team.

Börja med att kontakta Aliva Äventyr för mer information om våra aktiviteter och en inledande diskussion om vad som passar er bäst.

Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi er.

Team Project Adventure

Team Project Adventure

Kreativitet och kommunikation i projektform

Team Projekt Adventure är en teambuildingaktivitet i projektform.

Det gäller för grupperna att tillsammans lösa ett visst antal problem.

 

Stationer med projektbeskrivningar…

Totalt finns det cirka fem stationer som teamen turas om att vara på.

Teamen får vid varje station en projektbeskrivning. Tillsammans ska lagen sedan under en viss tidspress genomföra och slutföra de projekt som finns angivna i instruktionerna.

Om man vill kam man utse olika personer som ”projektledare” vid de olika stationerna.

 

…och kortare diskussioner och reflektioner

De olika uppgifterna ställer olika krav på ledarskap, samarbete, kreativitet och kommunikation.

Efter varje övning hålls en kortare reflektion kring samarbete, kommunikation, ledarskap och projektledning.

Övningarna handlar mycket om att skapa, bygga och vara kreativ, men frågan är också vad tar teamet tar med sig för lärdom till nästa uppgift?

 

Exempel på uppgifter

 • Landing on Mars
 • Målarstudion
 • Linbanan
 • Dilemmat
 • Filmproduktion
 • Draken

 

Det går att tävla i Team Project Adventure. Lagen poängsätts efter antal slutförda uppgifter och vinnarna belönas med guldmedaljer

 

Tid: 2-3 timmar             Antal: obegränsat

Inomhus                         Året runt

 

Kontakta Aliva Äventyr för mer information och bokning.

Teambuilding

Teambuilding

Teambuilding

Förbättra samarbetet

Förbättra gruppens samarbete med hjälp av en praktisk och kul teambuildingaktivitet anpassad efter era behov.

 

Utveckla teamet

Syftet med aktiviteten eambuilding är framförallt att förbättra samarbetet.

Det syftar också till att öka gruppens och individernas tilltro gentemot varandra. Ju större tillit i gruppen, desto bättre fungerar samarbetet.

I teambuilding utvärderas därför på vilket sätt en grupp tillsammans löser olika utmaningar och problem som de ställs inför.

 

Praktiska övningar varvas med dialog och reflektion

Övningarna leds av en aktivitetsledare som övervakar hur gruppen löser de utmaningar och problem som de ställs inför. Detta ger värdefulla insikter om hur gruppen fungerar och vad som behöver utvecklas.

Övningarna är uppbyggda kring kommunikation, feedback, självinsikt, värderingar, gruppdynamik, ledarskap och kännedom om teamet.

 

Anpassat efter era behov

Teambuilding kan göras på många sätt eftersom behoven varierar.  Därför lägger vi stor vikt vid kommunikationen med er så att övningarna kan anpassas efter de specifika behov som ni har.

 

Aktiviteten genomförs på följande sätt:
1) Introduktion om grupputveckling och samarbete
2) Praktiska teambuildingövningar
3) Avslutning med reflektion och utvärdering

 

Tid: 2 – 3 timmar                          Antal: obegränsat

Inomhus/utomhus                        I hela landet

 

Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi er.

Teamenkät – ta tempen på teamet

Teamenkät – vad fungerar bra och vad behöver utvecklas?

Med en teamankät får ni reda på hur teamet mår. En teamankät ger information om vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas.

En teamenkät är en viktig pusselbit i arbetet mot ett effektivt team.

 

Speglar hela gruppens åsikter

Med en teamenkät belyser man hela gruppens åsikter om hur teamet fungerar utifrån de viktigaste parametrarna. Att alla får möjlighet att tycka till är en viktig förutsättning om man vill spegla hela gruppens uppfattning.

Vår ambition är att teamenkäten ska vara ett levande dokument. Enkäten belyser vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas och utifrån det kan rätt utvecklingsarbete vidtas.

 

Viktiga fokusområden redovisas i en rapport

Aliva Äventyr sammanställer en enkät i samråd mer er. Enkäten fokuserar på viktiga områden som t.ex.:

 • Laganda: Ställer upp, stöttar och hjälper varandra
 • Tolerans: Åsikter prövas, analyseras och respekteras
 • Initiativ: Trygg i att agera, pröva och våga
 • Samtal: Alla deltar, lyssnar och framför sina åsikter
 • Återkoppling: Feedback sker kontinuerligt, öppet och konstruktivt
 • Information: Lättåtkomligt och regelbundet

Resultatet sammanställs i en rapport som redovisas muntligt för alla som har deltagit.

 

Aliva Äventyr rekommenderar

Kombinera redovisningen av enkäten med en workshop. Där hjälper vi er utifrån enkäten att ta fram en handlingsplan för hur ni ska fortsätta arbeta med att utveckla teamet. I annat fall kommer ni inte vidare.

 

Tid: 3 timmar till heldag               Antal deltagare: obegränsat

Utomhus/inomhus                       Året runt

 

Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi er.