Visar alla 2 resultat

Aliva Äventyr

Föreläsning – Feedback, nyckeln till effektiv kommunikation

Feedback – Nyckeln till effektiv kommunikation

En föreläsning om vikten av återkoppling

Feedback är en viktig komponent för ett team som vill utvecklas och bli effektivare. Här får ni lära er mer om feedback och effektiv kommunikation. Föreläsningen varvas med roliga praktiska övningar.

 

Feedback är en av nycklarna

En av nyckelfaktorerna för att få en grupp att utvecklas till ett fungerande team är återkoppling – eller feedback som de flesta uttrycker det numera.

Med kontinuerlig feedback blir kommunikationen i gruppen effektivare. Det blir betydligt lättare att förstå varandra och utveckla samarbetet i gruppen. Utan feedback kan det ta lång tid att få ett fungerande team.

 

Föreläsningen ger svar på bl.a. följande frågeställningar:

 • Varför är feedback viktigt?
 • Vad menas med feedback?
 • Vad är feedbacktrappan?
 • Hur skall man ge feedback?
 • Hur ska man ta emot feedback?
 • Hur kan man jobba praktiskt med feedback?

Föreläsningen varvas med roliga praktiska övningar där ni får träna på att ge feedback.

 

Att kombinera med

Inled med föresläsningen ” Feedback – nyckeln till effektiv kommunikation” och avsluta med en teambuildingaktivitet.

 

Tid: 1,5-3 timmar

Antal deltagare: obegränsat

 

Bra teambuildingaktiviteter att kombinera med:

 • Teambuilding
 • Team Project Adventure
 • Mixed Team Adventure

 

Kontakta Aliva Äventyr för mer information och bokning.

Föreläsning – Från grupp till effektivt team

Från grupp till fungerande team

En föreläsning om samarbete och grupputveckling

Föreläsningen ger en grundläggande introduktion om samarbete och grupputveckling. Det ger alla grupper som har ambitionen att utvecklas till fungerande team bra kunskaper om gruppdynamik och samarbete.

 

Ökade kunskaper ökar förståelsen

När man jobbar med att utveckla grupper till fungerande team är det viktigt att alla förstår vilka faser en grupp går igenom och vad som kännetecknar framgångsrika team.

Det är också viktigt att alla inblandade förstår vilka mervärden som effektiva team tillför till t.ex. laget, arbetsplatsen eller projektgruppen. Ökade kunskaper ökar helt enkelt möjligheterna att utveckla både individerna och gruppen.

 

Viktiga frågeställningar – och viktiga svar

Föreläsningen ger svar på följande frågeställningar:

 • Varför ska man sträva mot effektiva team?
 • Vilka faser och utvecklingsstadier går en grupp igenom?
 • Vad kännetecknar effektiva team?
 • Hur kan man jobba för att utveckla en grupp?
 • Vad är teamroller för något och vad har det för betydelse?
 • Vilken roll spelar kommunikationen i gruppen?
 • Feedback och återkoppling

Föreläsningen innehåller också några roliga praktiska övningar där vi testar och tar tempen på gruppen utifrån några utvalda och viktiga parametrar.

 

Tid: 1,5-3 timmar

Antal deltagare: obegränsat

 

Aliva Äventyr rekommenderar: Inled med föreläsningen Från grupp till effektivt team och avsluta med aktiviteten Teambuilding. Det ger en bra kickstart med både teori och praktik.

 

Bra teambuildingaktiviteter att kombinera med:

 • Teambuilding
 • Team Project Adventure
 • Mixed Team Adventure

 

Kontakta Aliva Äventyr för mer information och bokning.