Visar alla 6 resultat

Catapult Challange

Catapult Challange

-Längdkast med katapult

 

Teambuilding i tävlingsform…

Catapult Challenge  är en teambuildingaktivitet  i tävlingsform. På vägen fram mot byggnationen av katapulten måste dock lagen inledningsvis klara av en flera teambuildinguppdrag.

 

…där man tävlar om materialet

Det vinnande laget av varje uppdrag får först välja kvalitet och omfattning av byggmaterial. Men oavsett hur lagen klarar av de inledande uppdragen kommer alla att kunna bygga tävlingsdugliga katapulter.

 

Strategi och samarbete

Uppdragen är lekfulla, utmanande och mycket varierande. Resultatet kommer vara beroende av planering, kommunikation och effektivt samarbete snarare än individuell skicklighet.

Aktiviteten passar en grupp som vill lära känna varandra lite bättre på ett lekfullt sätt, prova på teambuilding och samtidigt få in lite tävlingsnerv i utförandet.

 

Reflektion

Övningarna leds av en aktivitetsledare som studerar hur gruppen löser de utmaningar och problem som de ställs inför.

Övningarna kan därför varvas med kortare dialog och reflektion som ger värdefulla kunskaper om hur gruppen samarbetar och kommunicerar.

Aktiviteten avslutas med en prisceremoni där guldmedaljer delas ut till det lag som har varit bäst på att samarbeta. Alltså det lag som byggt den katapult som kastar längst.

 

Tid: 2 – 3 timmar              Antal: obegränsat

Utomhus/Inomhus          Hela året

 

Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi er.

Lådbilsrally

Lådbilsrally

-Bygg smart och rejsa snabbt!

 

Fantasi och samarbete

Att skapa och bygga någonting tillsammans i ett lag är en aktivitet som  kräver både kreativitet, samarbete och tävlingsinstinkt. I den här aktiviteten bygger ni en lådbil som ni därefter skall tävla mot varandra med.

Fantasi och bra kommunikation är bra förutsättningar för att designa och bygga en lådbil som står pall för ett race när vinnarna i Formel L1 skall koras. Snabbast vinner…

Aliva Äventyr tilldelar lagen material, verktyg och en pärm med inspirerande exempel för att lagen, oberoende av förkunskaper, ska klara att bygga en fräsig och tävlingsduglig lådbil tillsammans.

 

Tävla i Formel L1 och Konstruktörs VM

Innan tävlingsracet startar är det dags att ställa ut lådbilarna där alla lag får bedöma övriga bilars komfort, säkerhet, hållbarhet, ekonomi och utseende. Bedömningen ligger till grund för vilket lag som vinner Konstruktörs VM.

Allt avslutas med en prisceremoni där vinnarna i Formel L1 får guldmedaljer, och där vinnande lag i Konstruktörs VM får en pokal. Missa inte detta!

 

Tid: 2 – 3 timmar              Antal: obegränsat

Utomhus                           Vår/sommar/höst

 

Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi er.

Mixed Team Adventure

Teambuilding i tävlingsform

För er som vill prova på teambuilding och samtidigt tävla lite. Teambuilding light.

 

Teambuilding, roliga tävlingar och tillit.

Mixed Outdoor Adventure är teambuilding i tävlingsform.  Här mixas teambuildingövningar med andra varianter av roliga och utmanande tävlingar tillsammans med tillitsövningar.

Aktiviteten passar en grupp som vill lära känna varandra lite bättre på ett lekfullt sätt, prova på teambuilding och samtidigt få in lite tävlingsnerv i utförandet.

Övningarna är lekfulla, utmanande och mycket varierande. Alla kan vara med.

 

Ökad insikt om hur samarbetet fungerar

Övningarna leds av en aktivitetsledare som övervakar hur gruppen löser de utmaningar och problem som de ställs inför. Om gruppen vill varvas dialog och reflektion vilket ger värdefulla kunskaper om hur gruppen samarbetar tillsammans.

 

Aktiviteten genomförs på följande sätt:

1)    Kort teoretisk introduktion om grupputveckling och teambuilding

2)    Praktiska teambuildingövningar och tävlingar

3)    Avslutning med kort reflektion och utvärdering

Sist hålls en prisceremoni där guldmedaljer utdelas till det lag som har varit bäst på att samarbeta.

 

Tid: 2 – 3 timmar            Gruppstorlek: obegränsat         Inomhus/utomhus

 

Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi er.

Talk and Walk

Talk and Walk

Klurig teambuilding med tävlingsnerv där kommunikationen inom teamen sker med walkie talkie

Problemlösning, samarbete…

Detta är en kul teambuildingaktivitet där man tränar samarbete, kommunikation och problemlösning på samma gång. Teamen tävlar mot varandra genom att lösa olika uppdrag som ställer höga krav på samarbete, problemlösning och god kommunikation.

…och kommunikation med walkie talkie

Varje team delas in två olika grupper som utrustas med varsin walkie talkie och en pärm med foton, kluriga uppdrag och en karta. Kartorna och uppdragen i pärmarna är sammankopplade på ett lurigt sätt och det gäller för grupperna i varje team att komma på hur.

Att lyssna på instruktioner och information är lika viktigt som att ge instruktioner.

Guida varandra

När det är gjort gäller det att med hjälp av walki talkie guida varandra till rätt platser för att kunna lösa uppdragen. Flest lösta uppdrag vinner! Samarbetsförmåga, kreativitet, kommunikation, planering och tävlingsinstinkt kommer att vara nyckelfaktorer för framgång.

Skräddarsydd aktivitet

Talk and walk skräddarsys på den plats som passar er, tex på en konferensanläggning, i en park eller gärna i stadsmiljö där det finns mycket roligt att söka upp.

Aktiviteten leds av en eller flera guider under hela arrangemanget. Aktiviteten avslutas med en prisutdelning där guldmedaljer delas ut till det vinnande laget.

 

Tid: ca 2 timmar       Antal: minst 8 personer

Utomhus                    Året runt

 

Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi er.

Team Project Adventure

Team Project Adventure

Kreativitet och kommunikation i projektform

Team Projekt Adventure är en teambuildingaktivitet i projektform.

Det gäller för grupperna att tillsammans lösa ett visst antal problem.

 

Stationer med projektbeskrivningar…

Totalt finns det cirka fem stationer som teamen turas om att vara på.

Teamen får vid varje station en projektbeskrivning. Tillsammans ska lagen sedan under en viss tidspress genomföra och slutföra de projekt som finns angivna i instruktionerna.

Om man vill kam man utse olika personer som ”projektledare” vid de olika stationerna.

 

…och kortare diskussioner och reflektioner

De olika uppgifterna ställer olika krav på ledarskap, samarbete, kreativitet och kommunikation.

Efter varje övning hålls en kortare reflektion kring samarbete, kommunikation, ledarskap och projektledning.

Övningarna handlar mycket om att skapa, bygga och vara kreativ, men frågan är också vad tar teamet tar med sig för lärdom till nästa uppgift?

 

Exempel på uppgifter

  • Landing on Mars
  • Målarstudion
  • Linbanan
  • Dilemmat
  • Filmproduktion
  • Draken

 

Det går att tävla i Team Project Adventure. Lagen poängsätts efter antal slutförda uppgifter och vinnarna belönas med guldmedaljer

 

Tid: 2-3 timmar             Antal: obegränsat

Inomhus                         Året runt

 

Kontakta Aliva Äventyr för mer information och bokning.

Teambuilding

Teambuilding

Teambuilding

Förbättra samarbetet

Förbättra gruppens samarbete med hjälp av en praktisk och kul teambuildingaktivitet anpassad efter era behov.

 

Utveckla teamet

Syftet med aktiviteten eambuilding är framförallt att förbättra samarbetet.

Det syftar också till att öka gruppens och individernas tilltro gentemot varandra. Ju större tillit i gruppen, desto bättre fungerar samarbetet.

I teambuilding utvärderas därför på vilket sätt en grupp tillsammans löser olika utmaningar och problem som de ställs inför.

 

Praktiska övningar varvas med dialog och reflektion

Övningarna leds av en aktivitetsledare som övervakar hur gruppen löser de utmaningar och problem som de ställs inför. Detta ger värdefulla insikter om hur gruppen fungerar och vad som behöver utvecklas.

Övningarna är uppbyggda kring kommunikation, feedback, självinsikt, värderingar, gruppdynamik, ledarskap och kännedom om teamet.

 

Anpassat efter era behov

Teambuilding kan göras på många sätt eftersom behoven varierar.  Därför lägger vi stor vikt vid kommunikationen med er så att övningarna kan anpassas efter de specifika behov som ni har.

 

Aktiviteten genomförs på följande sätt:
1) Introduktion om grupputveckling och samarbete
2) Praktiska teambuildingövningar
3) Avslutning med reflektion och utvärdering

 

Tid: 2 – 3 timmar                          Antal: obegränsat

Inomhus/utomhus                        I hela landet

 

Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi er.