Visar alla 3 resultat

Effektiva team med GDQ

Att skapa effektiva team – med hjälp av GDQ

Vill ni skapa ett effektivare team?
Vill ni veta vad teamet behöver jobba med för att detta ska bli möjligt?
Genomför då en GDQ (Group Development Questionnaire)

 

Effektivt och unikt

GDQ är en effektiv och unik metod för att utveckla och effektivisera arbetet i en grupp. GDQ ett enkätbaserat verktyg där man med mycket stor sannolikhet bestämmer vilken fas en grupp befinner sig i och vilka karakteristika som i nuläget kännetecknar gruppen.

GDQ är unikt eftersom gruppens svar jämförs med en norm baserat på medelvärden utifrån ett stort antal svenska företag och organisationer.

 

Fyra olika faser

Den teori som GDQ bygger på heter på engelska The Integrative Model Group Development (IMGD). Teorin har validerats genom ett stort empiriskt underlag där forskare med Susan A. Wheelan i fronten bl.a. har studerat kommunikationsmönster i olika grupper. Enligt IMGD kan en grupp befinna sig i fyra olika faser:

1.Tillhörighet och trygghet

2.Opposition och konflikt

3.Tillit och struktur

4.Arbete och produktivitet

Målet för en grupp är fas 4) Arbete och produktivitet. I den fasen har gruppen övergått till att bli ett effektivt team. Dock är det bara 15 % av alla grupper som kommer till fas 4. Ofta beror det på att grupperna aldrig analyserar vilken fas de befinner sig och vilka teamspecifika egenskaper gruppen behöver jobba med för att kunna gå vidare. Med GDQ fastställer man 1) vilken fas gruppen befinner sig i och 2) vad gruppen behöver utveckla med fokus på bl.a. mål, kommunikation och feedback.

 

GDQ ger bevisad effekt

Fler och fler arbets- och ledningsgrupper använder sig av GDQ eftersom det ger mycket bättre förutsättningar för en grupp att utvecklas till ett effektivt team. Grupper som befinner sig i fas 3 eller 4 presterar helt enkelt bättre. Analyser har visat att grupper i fas 4 har nöjdare kunder i tjänstesektorn, producerar mera varor i tillverkningsindustrin, har fler överlevande patienter i intensivvården och har elever som presterar bättre på nationella prov.

 

Kontakta Aliva Äventyr – vi är certifierade för GDQ

Vill du veta mer om GDQ och den teori som analyserna baseras på? Kontakta då Aliva Äventyr för mer information och ett inledande samtal om vad som kan vara ett lämpligt upplägg för er.

Aliva Äventyr har många års erfarenhet av grupputveckling och är certifierade för GDQ.

Kontakta Aliva Äventyr för mer information och bokning.

Tankar om grupputveckling

Utveckla gruppen och bli ett effektivt team

Tankar om teambuilding

Det finns bara fördelar med ett fungerande och effektivt team. Att utveckla samarbetet i gruppen kräver dock ett visst arbete.

Aliva Äventyr erbjuder många olika aktiviteter anpassat efter behov, syfte och målsättningar.

 

Ökade kunskaper ökar förståelsen

Vilken aktivitet och på vilket sätt ni vill jobba med att utveckla gruppen är beroende på vad ni har gjort tidigare, behov, syften och målsättningar.

Aliva Äventyr arrangerar därför olika typer av aktiviteter i syfte att utveckla grupper:

 • Föreläsningar som ger en bra introduktion om gruppdynamik och samarbete
 • Praktiska teambuildingaktiviteter som t.ex. Teambuilding och Team Project Adventure
 • Enkäter där man tar tempen på teamet för utvärdering av teamets bra och utvecklingsbara sidor
 • Workshops och seminarier där vi tillsammans t.ex. utvärderar enkäten och finner metoder för hur ni kontinuerligt ska förvalta det som fungerar bra och förbättra det som behöver utvecklas
 • Utvärdering av gruppens olika s.k. teamroller och färdigheter

 

Aliva Äventyr rekommenderar

Aktiviteterna kan arrangeras enskilt men också i kombination med en föreläsning beroende på vad ni vill och hur era ambitioner ser ut.

Ett exempel på en bra mix som vi rekommenderar är att inleda med en föreläsning och avsluta med en praktisk teambuildingaktivitet. Fyller ni dessutom på med en enkät och en workshop har ni lagd en bra grund för att utveckla gruppen till ett fungerande och effektivt team.

Börja med att kontakta Aliva Äventyr för mer information om våra aktiviteter och en inledande diskussion om vad som passar er bäst.

Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi er.

Teamenkät – ta tempen på teamet

Teamenkät – vad fungerar bra och vad behöver utvecklas?

Med en teamankät får ni reda på hur teamet mår. En teamankät ger information om vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas.

En teamenkät är en viktig pusselbit i arbetet mot ett effektivt team.

 

Speglar hela gruppens åsikter

Med en teamenkät belyser man hela gruppens åsikter om hur teamet fungerar utifrån de viktigaste parametrarna. Att alla får möjlighet att tycka till är en viktig förutsättning om man vill spegla hela gruppens uppfattning.

Vår ambition är att teamenkäten ska vara ett levande dokument. Enkäten belyser vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas och utifrån det kan rätt utvecklingsarbete vidtas.

 

Viktiga fokusområden redovisas i en rapport

Aliva Äventyr sammanställer en enkät i samråd mer er. Enkäten fokuserar på viktiga områden som t.ex.:

 • Laganda: Ställer upp, stöttar och hjälper varandra
 • Tolerans: Åsikter prövas, analyseras och respekteras
 • Initiativ: Trygg i att agera, pröva och våga
 • Samtal: Alla deltar, lyssnar och framför sina åsikter
 • Återkoppling: Feedback sker kontinuerligt, öppet och konstruktivt
 • Information: Lättåtkomligt och regelbundet

Resultatet sammanställs i en rapport som redovisas muntligt för alla som har deltagit.

 

Aliva Äventyr rekommenderar

Kombinera redovisningen av enkäten med en workshop. Där hjälper vi er utifrån enkäten att ta fram en handlingsplan för hur ni ska fortsätta arbeta med att utveckla teamet. I annat fall kommer ni inte vidare.

 

Tid: 3 timmar till heldag               Antal deltagare: obegränsat

Utomhus/inomhus                       Året runt

 

Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi er.