Utveckla samarbetet och bli ett effektivt team

Teambuildingaktiviteter, föreläsningar, workshops och utvärderingar

Teambuilding 2Aliva Äventyr erbjuder många olika aktiviteter anpassade efter era behov, syften och målsättningar:

  • Föreläsningar som ger en bra och ibland nödvändig kunskap om gruppdynamik och kännetecken om effektiva team.
  • Roliga och utmanande praktiska teambuildingaktiviteter som t.ex. Teambuilding och Mixed Team Adventure där övningarna mixas med dialog och reflektion.
  • Enkäter, som t.ex. GDQ, där man utvärderar teamets effektivitet samt bra respektive utvecklingsbara sidor.
  • Workshops där vi tillsammans utvecklar en handlingsplan för hur teamet samarbete och effektivitet skall förbättras

Teambuilding kan utföras på många olika sättP1030780

Aktiviteterna arrangeras var för sig, eller i kombination beroende på tidigare erfarenheter och syfte.

Ett exempel på ett bra och populärt upplägg är att inleda med en föreläsning om effektiva team och avsluta med aktiviteten Teambuilding.

Fyller ni därefter på med GDQ och en workshop har ni lagd en mycket bra grund för att utveckla gruppens samarbete och effektivitet.

Ta kontakt med Aliva Äventyr för en inledande diskussion om vad som passar er bäst.