Effektiva team med GDQ

Att skapa effektiva team – med hjälp av GDQ

Vill ni skapa ett effektivare team?
Vill ni veta vad teamet behöver jobba med för att detta ska bli möjligt?
Genomför då en GDQ (Group Development Questionnaire)

 

Effektivt och unikt

GDQ är en effektiv och unik metod för att utveckla och effektivisera arbetet i en grupp. GDQ ett enkätbaserat verktyg där man med mycket stor sannolikhet bestämmer vilken fas en grupp befinner sig i och vilka karakteristika som i nuläget kännetecknar gruppen.

GDQ är unikt eftersom gruppens svar jämförs med en norm baserat på medelvärden utifrån ett stort antal svenska företag och organisationer.

 

Fyra olika faser

Den teori som GDQ bygger på heter på engelska The Integrative Model Group Development (IMGD). Teorin har validerats genom ett stort empiriskt underlag där forskare med Susan A. Wheelan i fronten bl.a. har studerat kommunikationsmönster i olika grupper. Enligt IMGD kan en grupp befinna sig i fyra olika faser:

1.Tillhörighet och trygghet

2.Opposition och konflikt

3.Tillit och struktur

4.Arbete och produktivitet

Målet för en grupp är fas 4) Arbete och produktivitet. I den fasen har gruppen övergått till att bli ett effektivt team. Dock är det bara 15 % av alla grupper som kommer till fas 4. Ofta beror det på att grupperna aldrig analyserar vilken fas de befinner sig och vilka teamspecifika egenskaper gruppen behöver jobba med för att kunna gå vidare. Med GDQ fastställer man 1) vilken fas gruppen befinner sig i och 2) vad gruppen behöver utveckla med fokus på bl.a. mål, kommunikation och feedback.

 

GDQ ger bevisad effekt

Fler och fler arbets- och ledningsgrupper använder sig av GDQ eftersom det ger mycket bättre förutsättningar för en grupp att utvecklas till ett effektivt team. Grupper som befinner sig i fas 3 eller 4 presterar helt enkelt bättre. Analyser har visat att grupper i fas 4 har nöjdare kunder i tjänstesektorn, producerar mera varor i tillverkningsindustrin, har fler överlevande patienter i intensivvården och har elever som presterar bättre på nationella prov.

 

Kontakta Aliva Äventyr – vi är certifierade för GDQ

Vill du veta mer om GDQ och den teori som analyserna baseras på? Kontakta då Aliva Äventyr för mer information och ett inledande samtal om vad som kan vara ett lämpligt upplägg för er.

Aliva Äventyr har många års erfarenhet av grupputveckling och är certifierade för GDQ.

Kontakta Aliva Äventyr för mer information och bokning.

Beskrivning

    Ditt namn (obligatorisk)

    Din epost (obligatorisk)

    Telefon (obligatorisk)

    Ditt meddelande