Föreläsning – Från grupp till effektivt team

Från grupp till fungerande team

En föreläsning om samarbete och grupputveckling

Föreläsningen ger en grundläggande introduktion om samarbete och grupputveckling. Det ger alla grupper som har ambitionen att utvecklas till fungerande team bra kunskaper om gruppdynamik och samarbete.

 

Ökade kunskaper ökar förståelsen

När man jobbar med att utveckla grupper till fungerande team är det viktigt att alla förstår vilka faser en grupp går igenom och vad som kännetecknar framgångsrika team.

Det är också viktigt att alla inblandade förstår vilka mervärden som effektiva team tillför till t.ex. laget, arbetsplatsen eller projektgruppen. Ökade kunskaper ökar helt enkelt möjligheterna att utveckla både individerna och gruppen.

 

Viktiga frågeställningar – och viktiga svar

Föreläsningen ger svar på följande frågeställningar:

 • Varför ska man sträva mot effektiva team?
 • Vilka faser och utvecklingsstadier går en grupp igenom?
 • Vad kännetecknar effektiva team?
 • Hur kan man jobba för att utveckla en grupp?
 • Vad är teamroller för något och vad har det för betydelse?
 • Vilken roll spelar kommunikationen i gruppen?
 • Feedback och återkoppling

Föreläsningen innehåller också några roliga praktiska övningar där vi testar och tar tempen på gruppen utifrån några utvalda och viktiga parametrar.

 

Tid: 1,5-3 timmar

Antal deltagare: obegränsat

 

Aliva Äventyr rekommenderar: Inled med föreläsningen Från grupp till effektivt team och avsluta med aktiviteten Teambuilding. Det ger en bra kickstart med både teori och praktik.

 

Bra teambuildingaktiviteter att kombinera med:

 • Teambuilding
 • Team Project Adventure
 • Mixed Team Adventure

 

Kontakta Aliva Äventyr för mer information och bokning.

Beskrivning

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Telefon (obligatorisk)

  Ditt meddelande