Visar 33–45 av 45 resultat

Mixed Team Adventure

Teambuilding i tävlingsform

För er som vill prova på teambuilding och samtidigt tävla lite. Teambuilding light.

 

Teambuilding, roliga tävlingar och tillit.

Mixed Outdoor Adventure är teambuilding i tävlingsform.  Här mixas teambuildingövningar med andra varianter av roliga och utmanande tävlingar tillsammans med tillitsövningar.

Aktiviteten passar en grupp som vill lära känna varandra lite bättre på ett lekfullt sätt, prova på teambuilding och samtidigt få in lite tävlingsnerv i utförandet.

Övningarna är lekfulla, utmanande och mycket varierande. Alla kan vara med.

 

Ökad insikt om hur samarbetet fungerar

Övningarna leds av en aktivitetsledare som övervakar hur gruppen löser de utmaningar och problem som de ställs inför. Om gruppen vill varvas dialog och reflektion vilket ger värdefulla kunskaper om hur gruppen samarbetar tillsammans.

 

Aktiviteten genomförs på följande sätt:

1)    Kort teoretisk introduktion om grupputveckling och teambuilding

2)    Praktiska teambuildingövningar och tävlingar

3)    Avslutning med kort reflektion och utvärdering

Sist hålls en prisceremoni där guldmedaljer utdelas till det lag som har varit bäst på att samarbeta.

 

Tid: 2 – 3 timmar            Gruppstorlek: obegränsat         Inomhus/utomhus

 

Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi er.

Quizkampen

QUIZKAMPEN

Klurig frågesport med spänning och nerv

Quizkampen är en annorlunda och lekfull frågesportsaktivitet med mycket nerv. Den är klurig och fartfylld och innehåller många olika frågor och moment

 

Många kluriga moment

Quizkampen är en teamaktivitet med mycket tävlingsnerv. Ni väljer ett ämne och vi arrangerar en annorlunda quiz med många olika moment utifrån ett kul bildspel.

”Högre eller lägre”, ”vad ska bort” och ”sant eller falskt” är några av tävlingsmomenten. Och i finalen kan allt hända, för då kan allt vända om man inte är taktisk…

Under tävlingen fyller vi också på med intressanta fakta kring ämnet och frågorna.

 

Vilken kategori intresserar er?

I princip kan ni välja vilket ämne ni vill. Vi anpassar oss efter era önskemål och intressen. Här är dock några exempel på populära kategorier:

Musik
Sport
Historia
Geografi
Nutidsorientering
Blandat (mixat innehåll)

Aktiviteten arrangeras där ni vill vara: på en konferensanläggning, arbetsplatsen eller kanske på en restaurang.

Aktiviteten avslutas med en prisceremoni där vinnande lag belönas med guldmedaljer och ett diplom där mästarna i Quizkampen koras.

PS. Prova gärna också Alivas Indoor Mingle Quiz om Gamla stan, Göteborg eller Uppsala. Kan genomföras på en krog eller restaurang i stadskärnan. DS.

 

Tid: 1,5-2 timmar                    Gruppstorlek: obegränsad

Inomhus                                   Året runt

 

Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi er.

Race med råttfällabil

Bygg och konstruera – Race med råttfälla

Att konstruera och bygga något tillsammans är ett roligt sätt för en grupp att umgås och aktivisera sig på.

Aliva Äventyr kan erbjuda många olika aktiviteter där det går ut på att bygga något tillsammans.

 

Bygg en bil som drivs av en råttfälla

Alla lagen utrustas med material och verktyg för att kunna bygga en bil med rättfälla som drivkraft.

Lagen får också en pärm med lite tips om hur råttfällabilen ska konstrueras.

För övrigt är det upp till lagens egen fantasi och tänkande att få till en bil som fungerar.

 

Bilen som går längst vinner

Aktiviteten avslutas med en tävling där den bil som far iväg längst vinner.

Guldmedaljer till det vinnande laget

 

Tid: 2 – 3 timmar                         Antal: obegränsat

Inomhus                                       Året runt

 

Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi er.

RIB

Ribbåt

Ribbåt

Event och transport med ribbåt

Aliva Äventyr arrangerar olika former av ribsafarin och transporter med Ribbåt.

 

Fartfyllt och spännande med ribcharter

Kanske är det en fartfylld tur ut till skärgården som är lockande? Eller är det kanske Stockholm från vattnet i en sightseeingtur som är det bästa alternativet för er? Vi anpassar oss efter era önskemål.

Varje passagerare utrustas med en vind och vattentät flytoverall, flytväst, varma handskar, mössa och goggles/skidglasögon. Sedan åker vi. Och det går undan, det kan vi lova.

Kontakta Aliva Äventyr för mer information och diskussion om vad som är möjligt.

 

Fyll i en intresseförfrågan så kontaktar vi er inom kort.

Sekundjakten

Klurigt och heltokigt

Sekundjakten är spännande lagtävling med kluriga uppdrag och roliga aktivitetsstationer.

 

Uppdrag och tävlingar

Lagen ska tillsammans genomföra olika typer av uppdrag, svara på kluriga frågor och duellera mot de andra lagen. För att lyckas krävs det bra samarbete, god planering och en gnutta tur för tiden är knapp.

Aktiviteten skräddarsys på den plats där ni har valt att lägga er konferens eller fest. Därför anpassas både uppdrag och frågor efter de förutsättningar som råder lokalt på orten eller platsen.

 

Samarbete och kreativitet

Samtliga lag får en pärm laddad med utmanande uppdrag, en karta och ett tidsschema med hållpunkter för tävlingar och uppdrag. Uppdragen är av olika karaktär och kräver ibland att vissa betydelsefulla platser hittas.

Det gäller att lösa uppdragen och uppgifterna på det bästa och snabbaste sättet. Samtidigt gäller det att vara i tid till tävlingsstationerna som är bemannade med instruktörer.

Samarbete, planering och kreativitet är nyckelorden för framgång och det lag har allt detta kommer att vinna.

Vinnarna belönas med Guldmedaljer.

 

Tid: 1,5 – 2 timmar                     Gruppstorlek: obegränsad

Utomhus                                     I hela Sverige

 

Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi er.

Talk and Walk

Talk and Walk

Klurig teambuilding med tävlingsnerv där kommunikationen inom teamen sker med walkie talkie

Problemlösning, samarbete…

Detta är en kul teambuildingaktivitet där man tränar samarbete, kommunikation och problemlösning på samma gång. Teamen tävlar mot varandra genom att lösa olika uppdrag som ställer höga krav på samarbete, problemlösning och god kommunikation.

…och kommunikation med walkie talkie

Varje team delas in två olika grupper som utrustas med varsin walkie talkie och en pärm med foton, kluriga uppdrag och en karta. Kartorna och uppdragen i pärmarna är sammankopplade på ett lurigt sätt och det gäller för grupperna i varje team att komma på hur.

Att lyssna på instruktioner och information är lika viktigt som att ge instruktioner.

Guida varandra

När det är gjort gäller det att med hjälp av walki talkie guida varandra till rätt platser för att kunna lösa uppdragen. Flest lösta uppdrag vinner! Samarbetsförmåga, kreativitet, kommunikation, planering och tävlingsinstinkt kommer att vara nyckelfaktorer för framgång.

Skräddarsydd aktivitet

Talk and walk skräddarsys på den plats som passar er, tex på en konferensanläggning, i en park eller gärna i stadsmiljö där det finns mycket roligt att söka upp.

Aktiviteten leds av en eller flera guider under hela arrangemanget. Aktiviteten avslutas med en prisutdelning där guldmedaljer delas ut till det vinnande laget.

 

Tid: ca 2 timmar       Antal: minst 8 personer

Utomhus                    Året runt

 

Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi er.

Tankar om grupputveckling

Utveckla gruppen och bli ett effektivt team

Tankar om teambuilding

Det finns bara fördelar med ett fungerande och effektivt team. Att utveckla samarbetet i gruppen kräver dock ett visst arbete.

Aliva Äventyr erbjuder många olika aktiviteter anpassat efter behov, syfte och målsättningar.

 

Ökade kunskaper ökar förståelsen

Vilken aktivitet och på vilket sätt ni vill jobba med att utveckla gruppen är beroende på vad ni har gjort tidigare, behov, syften och målsättningar.

Aliva Äventyr arrangerar därför olika typer av aktiviteter i syfte att utveckla grupper:

 • Föreläsningar som ger en bra introduktion om gruppdynamik och samarbete
 • Praktiska teambuildingaktiviteter som t.ex. Teambuilding och Team Project Adventure
 • Enkäter där man tar tempen på teamet för utvärdering av teamets bra och utvecklingsbara sidor
 • Workshops och seminarier där vi tillsammans t.ex. utvärderar enkäten och finner metoder för hur ni kontinuerligt ska förvalta det som fungerar bra och förbättra det som behöver utvecklas
 • Utvärdering av gruppens olika s.k. teamroller och färdigheter

 

Aliva Äventyr rekommenderar

Aktiviteterna kan arrangeras enskilt men också i kombination med en föreläsning beroende på vad ni vill och hur era ambitioner ser ut.

Ett exempel på en bra mix som vi rekommenderar är att inleda med en föreläsning och avsluta med en praktisk teambuildingaktivitet. Fyller ni dessutom på med en enkät och en workshop har ni lagd en bra grund för att utveckla gruppen till ett fungerande och effektivt team.

Börja med att kontakta Aliva Äventyr för mer information om våra aktiviteter och en inledande diskussion om vad som passar er bäst.

Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi er.

Team Project Adventure

Team Project Adventure

Kreativitet och kommunikation i projektform

Team Projekt Adventure är en teambuildingaktivitet i projektform.

Det gäller för grupperna att tillsammans lösa ett visst antal problem.

 

Stationer med projektbeskrivningar…

Totalt finns det cirka fem stationer som teamen turas om att vara på.

Teamen får vid varje station en projektbeskrivning. Tillsammans ska lagen sedan under en viss tidspress genomföra och slutföra de projekt som finns angivna i instruktionerna.

Om man vill kam man utse olika personer som ”projektledare” vid de olika stationerna.

 

…och kortare diskussioner och reflektioner

De olika uppgifterna ställer olika krav på ledarskap, samarbete, kreativitet och kommunikation.

Efter varje övning hålls en kortare reflektion kring samarbete, kommunikation, ledarskap och projektledning.

Övningarna handlar mycket om att skapa, bygga och vara kreativ, men frågan är också vad tar teamet tar med sig för lärdom till nästa uppgift?

 

Exempel på uppgifter

 • Landing on Mars
 • Målarstudion
 • Linbanan
 • Dilemmat
 • Filmproduktion
 • Draken

 

Det går att tävla i Team Project Adventure. Lagen poängsätts efter antal slutförda uppgifter och vinnarna belönas med guldmedaljer

 

Tid: 2-3 timmar             Antal: obegränsat

Inomhus                         Året runt

 

Kontakta Aliva Äventyr för mer information och bokning.

Teambuilding

Teambuilding

Teambuilding

Förbättra samarbetet

Förbättra gruppens samarbete med hjälp av en praktisk och kul teambuildingaktivitet anpassad efter era behov.

 

Utveckla teamet

Syftet med aktiviteten eambuilding är framförallt att förbättra samarbetet.

Det syftar också till att öka gruppens och individernas tilltro gentemot varandra. Ju större tillit i gruppen, desto bättre fungerar samarbetet.

I teambuilding utvärderas därför på vilket sätt en grupp tillsammans löser olika utmaningar och problem som de ställs inför.

 

Praktiska övningar varvas med dialog och reflektion

Övningarna leds av en aktivitetsledare som övervakar hur gruppen löser de utmaningar och problem som de ställs inför. Detta ger värdefulla insikter om hur gruppen fungerar och vad som behöver utvecklas.

Övningarna är uppbyggda kring kommunikation, feedback, självinsikt, värderingar, gruppdynamik, ledarskap och kännedom om teamet.

 

Anpassat efter era behov

Teambuilding kan göras på många sätt eftersom behoven varierar.  Därför lägger vi stor vikt vid kommunikationen med er så att övningarna kan anpassas efter de specifika behov som ni har.

 

Aktiviteten genomförs på följande sätt:
1) Introduktion om grupputveckling och samarbete
2) Praktiska teambuildingövningar
3) Avslutning med reflektion och utvärdering

 

Tid: 2 – 3 timmar                          Antal: obegränsat

Inomhus/utomhus                        I hela landet

 

Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi er.

Teamenkät – ta tempen på teamet

Teamenkät – vad fungerar bra och vad behöver utvecklas?

Med en teamankät får ni reda på hur teamet mår. En teamankät ger information om vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas.

En teamenkät är en viktig pusselbit i arbetet mot ett effektivt team.

 

Speglar hela gruppens åsikter

Med en teamenkät belyser man hela gruppens åsikter om hur teamet fungerar utifrån de viktigaste parametrarna. Att alla får möjlighet att tycka till är en viktig förutsättning om man vill spegla hela gruppens uppfattning.

Vår ambition är att teamenkäten ska vara ett levande dokument. Enkäten belyser vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas och utifrån det kan rätt utvecklingsarbete vidtas.

 

Viktiga fokusområden redovisas i en rapport

Aliva Äventyr sammanställer en enkät i samråd mer er. Enkäten fokuserar på viktiga områden som t.ex.:

 • Laganda: Ställer upp, stöttar och hjälper varandra
 • Tolerans: Åsikter prövas, analyseras och respekteras
 • Initiativ: Trygg i att agera, pröva och våga
 • Samtal: Alla deltar, lyssnar och framför sina åsikter
 • Återkoppling: Feedback sker kontinuerligt, öppet och konstruktivt
 • Information: Lättåtkomligt och regelbundet

Resultatet sammanställs i en rapport som redovisas muntligt för alla som har deltagit.

 

Aliva Äventyr rekommenderar

Kombinera redovisningen av enkäten med en workshop. Där hjälper vi er utifrån enkäten att ta fram en handlingsplan för hur ni ska fortsätta arbeta med att utveckla teamet. I annat fall kommer ni inte vidare.

 

Tid: 3 timmar till heldag               Antal deltagare: obegränsat

Utomhus/inomhus                       Året runt

 

Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi er.

The Gothenburg Quiz

Produktblad

The Gothenburg Quiz

– Kul frågesport om Göteborg

The Gothenburg Quiz är en annorlunda och lekfull frågesportsaktivitet som handlar om Göteborg. Självklart ska vi kora en vinnare men alla kommer garanterat att också lära sig mer om Göteborg.
Göteborg är spännande
Göteborg är full av historia, intressanta platser och pampiga byggnadsverk. Det finns mycket att berätta för de som är nyfikna och vetgiriga.

Är ni dessutom sugna på att tävla mot varandra i en quiz kan vi på Aliva Äventyr rekommendera The Gothenburg Quiz.

The Gothenburg Quiz arrangeras på någon av restaurangerna i centrala delarna i Göteborg medan ni dricker och äter något gott. En perfekt kombination för dem som vill tävla, äta gott och veta lite mer.

Varierande frågor och bildspel

Tävlingen innehåller många olika moment och kombineras med ett kul bildspel. ”Högre eller lägre”, ”vad ska bort” och ”sant eller falskt” är några av tävlingsmomenten. Och i finalen kan allt hända, för då kan allt vända om man inte är taktisk…

Under tävlingen fyller vi också på med intressanta fakta kring ämnet och frågorna.

Vilka blir mästare?
Aktiviteten avslutas med en prisceremoni där vinnande lag belönas med guldmedaljer och ett diplom där vinnarna av The Gothenburg Quiz koras.

 

Tid: 1,5 till 2 timmar                          Gruppstorlek: obegränsat

Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi er.

The Old Town Quiz

Produktblad

The Old Town Quiz

– Kul frågesport om Gamla Stan

The Old Town Quiz är en annorlunda och lekfull frågesportsaktivitet som handlar om Gamla Stan. Självklart ska vi kora en vinnare men alla kommer garanterat att också lära sig mer om Gamla Stan.
En av de äldsta och bäst bevarade städerna i Europa
Gamla stan är full av historia, intressanta platser och pampiga byggnadsverk. Det finns mycket att berätta för de som är nyfikna och vetgiriga.

Är ni dessutom sugna på att tävla mot varandra i en quiz kan vi på Aliva Äventyr rekommendera The Old Town Quiz.

The Old Town Quiz arrangeras på någon av de lokala restaurangerna medan ni dricker och äter något gott. En perfekt kombination för dem som vill tävla, äta gott och veta lite mer.

Varierande frågor och bildspel

Tävlingen innehåller många olika moment och kombineras med ett kul bildspel. ”Högre eller lägre”, ”vad ska bort” och ”sant eller falskt” är några av tävlingsmomenten. Och i finalen kan allt hända, för då kan allt vända om man inte är taktisk…

Under tävlingen fyller vi också på med intressanta fakta kring ämnet och frågorna.

Vilka blir mästare?
Aktiviteten avslutas med en prisceremoni där vinnande lag belönas med guldmedaljer och ett diplom där vinnarna av The Old Town Quiz koras.

 

Tid: 1,5 till 2 timmar                          Gruppstorlek: obegränsat

Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi er.

The Seven Senses

Quiz med hög sinnesnärvaro

The Seven Senses är en lekfull quiz med mycket tävlingsnerv. Det är klurigt, fartfylld och innehåller många olika moment med fokus på våra sju sinnen…

 

Fokus på våra sju sinnen

Utmana kollegorna i en klurig och rolig frågesport där vi testar era sinnen. Kort och gott kan man säga att det lag som har bäst sinnesnärvaro kommer att vinna.

Det sägs att människan har åtminstone sju sinnen: syn, lukt, hörsel, smak, känsel, kropp och balans.

Nu har ni chansen att prova hur bra era sinnen fungerar. Vi kommer nämligen att testa samtliga sinnen i en klurig och annorlunda aktivitet med många olika frågor och test.

 

Ladda för finalen

Aktiviteten inleds med en grundomgång indelad i sju olika sinnesmoment. Där tävlar ni lagvis mot varandra i olika utmaningar och dueller. Här gäller det att vara alert och vara beredd på det mesta, allt från ett hörseltest till en balansövning.

Poängen från grundomgången tar ni med till finalen där allt avgörs i ett enda moment. Allt avslutas med en prisceremoni där vinnande lag belönas med guldmedaljer.

Aktiviteten är främst anpassad för att genomföra inomhus.

 

Tid: 1,5-2 timmar                 Gruppstorlek: obegränsat

Inomhus/utomhus                Året runt

 

Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi er.