Tankar om grupputveckling

Utveckla gruppen och bli ett effektivt team

Tankar om teambuilding

Det finns bara fördelar med ett fungerande och effektivt team. Att utveckla samarbetet i gruppen kräver dock ett visst arbete.

Aliva Äventyr erbjuder många olika aktiviteter anpassat efter behov, syfte och målsättningar.

 

Ökade kunskaper ökar förståelsen

Vilken aktivitet och på vilket sätt ni vill jobba med att utveckla gruppen är beroende på vad ni har gjort tidigare, behov, syften och målsättningar.

Aliva Äventyr arrangerar därför olika typer av aktiviteter i syfte att utveckla grupper:

 • Föreläsningar som ger en bra introduktion om gruppdynamik och samarbete
 • Praktiska teambuildingaktiviteter som t.ex. Teambuilding och Team Project Adventure
 • Enkäter där man tar tempen på teamet för utvärdering av teamets bra och utvecklingsbara sidor
 • Workshops och seminarier där vi tillsammans t.ex. utvärderar enkäten och finner metoder för hur ni kontinuerligt ska förvalta det som fungerar bra och förbättra det som behöver utvecklas
 • Utvärdering av gruppens olika s.k. teamroller och färdigheter

 

Aliva Äventyr rekommenderar

Aktiviteterna kan arrangeras enskilt men också i kombination med en föreläsning beroende på vad ni vill och hur era ambitioner ser ut.

Ett exempel på en bra mix som vi rekommenderar är att inleda med en föreläsning och avsluta med en praktisk teambuildingaktivitet. Fyller ni dessutom på med en enkät och en workshop har ni lagd en bra grund för att utveckla gruppen till ett fungerande och effektivt team.

Börja med att kontakta Aliva Äventyr för mer information om våra aktiviteter och en inledande diskussion om vad som passar er bäst.

Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi er.

Beskrivning

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Telefon (obligatorisk)

  Ditt meddelande