Teamenkät – ta tempen på teamet

Teamenkät – vad fungerar bra och vad behöver utvecklas?

Med en teamankät får ni reda på hur teamet mår. En teamankät ger information om vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas.

En teamenkät är en viktig pusselbit i arbetet mot ett effektivt team.

 

Speglar hela gruppens åsikter

Med en teamenkät belyser man hela gruppens åsikter om hur teamet fungerar utifrån de viktigaste parametrarna. Att alla får möjlighet att tycka till är en viktig förutsättning om man vill spegla hela gruppens uppfattning.

Vår ambition är att teamenkäten ska vara ett levande dokument. Enkäten belyser vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas och utifrån det kan rätt utvecklingsarbete vidtas.

 

Viktiga fokusområden redovisas i en rapport

Aliva Äventyr sammanställer en enkät i samråd mer er. Enkäten fokuserar på viktiga områden som t.ex.:

 • Laganda: Ställer upp, stöttar och hjälper varandra
 • Tolerans: Åsikter prövas, analyseras och respekteras
 • Initiativ: Trygg i att agera, pröva och våga
 • Samtal: Alla deltar, lyssnar och framför sina åsikter
 • Återkoppling: Feedback sker kontinuerligt, öppet och konstruktivt
 • Information: Lättåtkomligt och regelbundet

Resultatet sammanställs i en rapport som redovisas muntligt för alla som har deltagit.

 

Aliva Äventyr rekommenderar

Kombinera redovisningen av enkäten med en workshop. Där hjälper vi er utifrån enkäten att ta fram en handlingsplan för hur ni ska fortsätta arbeta med att utveckla teamet. I annat fall kommer ni inte vidare.

 

Tid: 3 timmar till heldag               Antal deltagare: obegränsat

Utomhus/inomhus                       Året runt

 

Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi er.

Beskrivning

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Telefon (obligatorisk)

  Ditt meddelande